logo
Jouw leven, jouw afscheid
Martijn Swaan

"Bij ons op de sociëteit praten we nog wel eens over ons leven en de dood. Over de manier waarop we afscheid willen nemen en begraven willen worden."

Begraven of cremeren?

Veel mensen maken de keuze voor begraven of cremeren al bij leven. Religie kan hierbij een belangrijke rol spelen. Soms moet u als nabestaanden een beslissing hierover nemen. In dat geval zullen wij u uitgebreid informeren over de overwegingen voor zowel begraven of cremeren en over de begraafplaatsen en crematoria in uw regio. De kosten van cremeren en begraven zijn over het algemeen redelijk vergelijkbaar.

Cremeren

Inmiddels kiezen meer mensen voor cremeren dan voor begraven. Dat kan allerlei redenen hebben: mensen vinden het prettig om de as straks op een bijzondere plek te kunnen verstrooien of willen de as juist mee naar huis nemen, ze vinden cremeren hygiënisch of ze hebben er gewoon een beter gevoel bij dan bij begraven.

Begraven

Een graf biedt een plek om naartoe te gaan en dat gevoel is veel nabestaanden tot steun: een mooie begraafplaats kan een fijne gedenkplek zijn. Een graf brengt grafrechten en onderhoudskosten met zich mee – deze kunnen per begraafplaats verschillen. Naast het gebruikelijke ondergronds begraven, kunt u ook kiezen voor een zandgraf, een grafkelder of bovengronds begraven in een grafmuur of grafheuvel. Vraag ons gerust om meer informatie hierover.

Wilt u meer weten over begraven of cremeren, neem dan contact met ons op via telefoonnummer (071) 341 23 15 of stuur een e-mail naar kantoor@schellingerhout.nl