logo
Jouw leven, jouw afscheid
Loesewies

"Ik ben gisteren weer op het graf van mijn moeder geweest. Het was precies zes maanden geleden dat zij is overleden. Zij heeft daar een rustplekje samen met mijn vader."

Een unieke uitvaart als ode aan het leven

Veel mensen denken bij een uitvaart – begrijpelijkerwijs – in eerste instantie aan de dood. Maar eigenlijk gaat het vooral om iemands leven. Wat was zijn of haar levenswijze? Welke dingen hadden echt waarde voor hem of haar? En wat heeft iemand daarmee betekend voor anderen? Samen met u gaan we op zoek naar de levensgeest van uw familielid, geliefde of vriend(in). Want juist hieruit ontstaan de ideeën voor een uniek, eigen afscheid: een ode aan iemands leven.

Hoe kom je tot een uniek afscheid?

Het kan zijn dat degene van wie u afscheid gaat nemen zijn of haar wensen voor de eigen uitvaart kenbaar gemaakt heeft via een wilsbeschikking. Daarmee heeft u het mooiste en persoonlijkste houvast in handen dat er is. Is er geen wilsbeschikking, dan staat u er ook niet alleen voor. Wij bieden u alle mogelijkheden om tot een waardige uitvaart te komen die op indrukwekkende wijze symbool staat voor het leven van uw familielid, geliefde of vriend(in).

Lees ook de blog over

http://uitvaartdiensten.com/2013/09/11/ritueelbegeleiding-nieuwerwets-of-noodzaak/